Departments

Top ten Profiles

Dr Chiranjib Chakraborty Professor
Dr Banani Kundu Assistant Professor
Dr Bimal Kumar Sarkar Professor
Dr Manish Kumar Gautam Associate Professor
Prof Dr. Subrat Kumar Bhattamisra Professor
Dr Kuntal Pal Associate Professor
Dr Moumita Gangopadhyay Associate Professor
Dr Rupam Sen Associate Professor
Dr Dipsikha Bhattacharya Associate Professor
Dr Subhasree Banerjee Assistant Professor
Dr Chiranjib Chakraborty Professor
Prof Tridib Chakraborti Emeritus Professor
Prof (Dr.) Moumita Mukherjee Professor
Dr Bimal Kumar Sarkar Professor
Prof Aparajita Bhattacharya Visiting Professor
Prof Dr. Subrat Kumar Bhattamisra Professor
Dr Manish Kumar Gautam Associate Professor
Prof Ajitava Raychaudhuri Emeritus Professor
Dr Indranil Bose , FHEA Professor
Prof Suraj Kumar Nayak Assistant Professor

Publications

Development of epitope-based peptide vaccine again...

Author: Bhattacharya M.;Sharma A.R.;Patra P.;Ghosh P.;Sharma G.;Patra B.C.;Lee S.S.;Chakraborty C.

Giant electron-phonon coupling and deep conduction...

Author: Julian A. Steele ., Pascal Puech ., Masoumeh Keshavarz ., Ruoxi Yang ., Subhasree Banerjee ., Elke Debroye ., Cheol Woong Kim ., Haifeng Yuan ., Nam Ho Heo ., Johan Vanacken ., Aron Walsh ., Johan Hofkens ., Maarten B. J. Roeffaers .,

Photophysical Pathways in Highly Sensitive Cs...

Author: Julian A. Steele ., Weicheng Pan ., Cristina Martin ., Masoumeh Keshavarz ., Elke Debroye ., Haifeng Yuan ., Subhasree Banerjee ., Eduard Fron ., Dries Jonckheere ., Cheol Woong Kim ., Wouter Baekelant ., Guangda Niu ., Jiang Tang ., Johan Vanacken ., Mark Van der Auweraer ., Johan Hofkens ., Maarten B. J. Roeffaers .,

A complex structure of arrestin-2 bound to a G pro...

Author: Wanchao Yin ., Zhihai Li ., Mingliang Jin ., Yu-Ling Yin ., Parker W. de Waal ., Kuntal Pal ., Yanting Yin ., Xiang Gao ., Yuanzheng He ., Jing Gao ., Xiaoxi Wang ., Yan Zhang ., Hu Zhou ., Karsten Melcher ., Yi Jiang ., Yao Cong ., X. Edward Zhou ., Xuekui Yu ., H. Eric Xu .,

Advances in nanocarriers enabled brain targeted dr...

Author: Sharma G.;Sharma A.R.;Lee S.S.;Bhattacharya M.;Nam J.S.;Chakraborty C.

SARS-CoV-2 causing pneumonia-associated respirator...

Author: Chakraborty C.;Sharma A.R.;Sharma G.;Bhattacharya M.;Lee S.S.